Singapore:     63 Club Street, Singapore 069437 - Tel: (65)62246960 (12 lines) - Fax:(65)62277680/ 62277332

Vietnam:

Hanoi:    Room No 602, 6th floor, VNT Tower, 19 Nguyen Trai, Thanh Xuan dist, Hanoi
Phòng 602, tầng 6, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 04 6285 4385/ 046285 4388. Fax: 04 6285 4389
Email: enquiries@rhincon.vn - Website: www.rhincon.com.vn